Udhëzuesi për Aplikim – Formulari për Aplikim për Biznese Fillestare dhe Ekzistuese – Komuna e Vitisë

Udhëzuesi për Aplikim mund të shkarkohet këtu:

Udhëzuesi për Aplikim – Komuna e Vitisë

Formulari për Aplikim për Biznese Fillestare mund të shkarkohet këtu:

Formulari për Aplikim për Biznese Fillestare – Komuna e Vitisë

Formulari për Aplikim për Biznese Ekzistuese mund të shkarkohet këtu:

Formulari për Aplikim për Biznese Ekzistuese – Komuna e Vitisë

Afati i fundit për aplikim deri më: 31 Gusht 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.